OFERTA NOASTRĂ

Problema unei asociatii nu este daca are cenzor, ci daca acesta este profesionist, pregatit pentru acest tip de activitate, fara a pune interesele proprii in fata celor ale proprietarilor.

 Dacă sunteți președintele unei asociații de proprietari, unul din membrii comitetului executiv sau un simplu membru al asociației și doriți să nu aveți emoții în privința corectitudinii financiar-contabile a asociației atunci noi vă oferim servicii profesionale la prețuri avantajoase.

În cadrul ONG-urilor, numirea cenzorilor este reglementată de către O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

În cadrul sociatăților  comerciale, cenzorii îi asigură pe asociați/acționari că sunt informați corect în ceea ce privește buna gestiune a societății și le aduc la cunoștință neregulile constatate.

Îndeplinirea mandatului de cenzor se face cu respectarea Standardului profesional nr. 23 privind activitatea de cenzor la societățile comerciale (elaborat de CECCAR), precum și a prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu completările și modificările următoare.

Beneficiile externalizării serviciilor de cenzurat

Fără Costuri Suplimentare
Costurile cu externalizarea serviciului vor fi aceleași cu cele către cenzorii din asociația dvs.
Siguranță În Activitate
Veți avea parte de o siguranță mai mare: vom detecta din timp a fraudele şi erorile
Obiectivitate În Cenzorat
Serviciile prestate vor fi realizate într-un mod profesionist, neutru și independent

Ne Adresăm

Asociațiilor de proprietari

Servicii:
• verificarea listei lunare de încasare a cotelor de întreținere, precum și a corectitudinii modului de repartizare a cheltuielilor;
• verificarea înregistrărilor din registrul de casă
• verificarea extraselor de bancă
• verificarea concordanței chitanțelor emise și înregistrarea acestora în fișe locatari și registrul de casă
• verificarea existenței documentelor justificative (procese verbale, aprobări, devize etc.)
• verificarea registrelor contabile obligatorii
• verificarea contabilității în partidă simplă
• alte verificări și certificări cerute de fiecare asociație de proprietari.

ONG-urilor

În realizarea competenței de cenzor, ne asumăm următoarele atribuții:
• verificăm modul în care este administrat patrimoniul asociației;
• întocmim rapoarte și le prezintăm Adunării generale;
• verificăm legalitatea actelor și documentelor, a hotărârilor și deciziilor
• verificăm gestiunea financiar-contabilă
• îndeplinim orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea generală.

Societăților Comerciale

Pentru societățile comerciale, serviciul de cenzorat al firmei noastre presupune executarea diferitelor activități ce țin de supravegherea respectării legilor, precum:
• verificarea modului de aplicare a Legii Contabilității cu respectarea principiilor contabile
• verificarea situațiilor financiare și a legalității acestora
• verificarea gestiunii societății
• verificarea modului de repartizare a profitului
• întocmirea rapoartelor de verificare și certificare.