Societăți Comerciale

PFA

ONG

Platinum Contab vede activitatea de contabilitate ca pe ceva absolut necesar oricărei companii. Aceasta necesitate nu este izvorâtă doar din obligația legală a fiecarei entități de a-și organiza contabilitatea.

Noi privim contabilitatea ca pe ceva indispensabil oricărui manager pentru a lua cele mai bune decizii.

Contabilitatea îți poate arăta încotro se îndreptă societatea pe care o conduci, îți poate arăta care sunt cele mai profitabile centre și care sunt activitățile generatoare de profit. Noi mergem dincolo de partea tehnică a profesiei, pentru că valoarea adăugată pe care o producem este mai mult decât o înșiruire de cifre.

Prezentăm informația personalizată, adaptată cerințelor și nevoilor fiecărui manager în parte și vă sprijinim să dezvoltați afacerea, fiind consiliați în permanență din punct de vedere contabil și fiscal.

oferim

Servicii De Contabilitate Pentru

Societăți comerciale

• consiliere în întocmirea documentelor contabile primare;
• întocmirea evidenței contabile, sintetică și analitică, prin înregistrarea în ordine cronologică a documentelor primare;
• întocmirea balanțelor contabile de verificare lunare;
• completarea jurnalelor obligatorii: registrul-jurnal,registrul-inventar,jurnale de TVA , cartea mare,registrul de evidență fiscală;
• întocmirea și depunerea declarațiilor lunare, trimestriale și anuale privind impozitele și taxele datorate;
• participarea, la cerere, la inventarierea generală a patrimoniului;
• întocmirea, certificarea și depunerea situațiilor financiare anuale și semestriale;
• consultanță financiar-contabilă și fiscală;
• reglarea/urmărirea fișei pe plătitor;
• asistare și reprezentare în fața controalelor fiscale;
• refacerea evidentei contabile – la cerere.

PFA

• întocmirea Declarației 220 privind venitul estimat;
• întocmirea Declarației 200 privind venitul realizat;
• înregistrarea cronologică a documentelor contabile primare folosind software specializat;
• completarea Registrului de încasări și plăți și a Registrului inventar;
• întocmirea Decontului de TVA (300) lunar sau trimestrial;
• întocmirea Declarației de înregistrare fiscală/ Declarației de mențiuni (070);
• întocmirea Declarației 394 privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național;
• întocmirea Declarației recapitulative privind livrările/ achizițiile intracomunitare de bunuri (390);
• depunerea tuturor declarațiilor la administrația financiară;
• calculul anual al impozitului pe venit și declararea acestuia;
• întocmirea OP-urilor aferente impozitului pe venit anticipat, impozitului pe salarii și contribuțiile către bugetul asigurarilor sociale și fonduri speciale în cazul în care PFA-ul are salariați, OP-ul pentru regularizarea impozitului pe venitul realizat;
• consultanță privind întocmirea documentelor justificative primare;
• rezolvarea adreselor de la ANAF;
• reprezentarea în caz de control;
• consultanță specializată aferentă PFA-ului dvs.

ONG

• înregistrarea cronologică a documentelor primare, în funcție de scopul patrimonial sau fără scop patrimonial al activității;
- închiderea conturilor de veniturilor și cheltuieli, pe fiecare tip de activitate în parte;
- calculul impozitului pe profit pentru activitățile cu scop patrimonial;
- închidere TVA (dacă este cazul);
• verificarea periodică a fișelor de plătitor și reglarea acestora, dacă este cazul;
• completarea la zi a registrelor contabile obligatorii;
• întocmirea și depunerea altor declarații trimestriale, semestriale și anuale;
• întocmirea și certificarea situațiilor financiare anuale specific.
01
Costuri scăzute
02
Reprezentare la controlul autorităților
03
Digitalizare și automatizare procese

Echipa Platinum Contab